Home Mijn Bosman

Home

Download

Download de Gedragscode Medische Hulpmiddelen als PDF-bestand.


Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader vereist.

Downloaden

Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Per 1 januari 2012 is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen vanuit Stichting Overleg Medische Technologie in werking getreden. Deze Gedragscode heeft tot doel dat de patiënt erop kan vertrouwen dat beslissingen met betrekking tot hulpmiddelen(technologieën) enkel op zorginhoudelijke  en integere gronden worden genomen.

Leveranciers van medische hulpmiddelen, partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over aanschaf of toepassing van hulpmiddelen en zorgprofessionals die de hulpmiddelen (helpen) selecteren, voorschrijven en toepassen, zijn vanaf januari 2012 allemaal aan deze Gedragscode gehouden.

Bosman verwelkomt de Gedragscode, daar deze geheel in lijn ligt met onze visie en missie. Binnen Bosman staan de verbetering van kwaliteit, blijvende beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg in Nederland bovenaan de prioriteitenlijst. Binnen al onze activiteiten verbinden wij ons dan ook aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.< Terug